adv@zsjlaw.co.il 972-3-613-4401

הישגים בולטים

ייצוג התאגדות של סוחרי ראשון לציון בהליכים למניעת פתיחתו של המתחם המסחרי של גזית גלוב ואיקאה באיזור "מעוין שורק" בראשון לציון. ההליכים הסתיימו בפסקי דין חשובים ומובילים, אשר ביטלו את זכייתה של "איקאה" במכרז לרכישת הקרקע וכן ביטלו את ההיתרים לשימוש חורג למסחר במתחם. בסופו של דבר, הושגה פשרה לפיה תיפתח במקום חנות "איקאה" בלבד ללא כל מסחר נוסף.ייצוג חברות קבלניות, אשר יזמו והקימו פרויקט למגורים בגבעת זאב, וביקשו לבטל את הקמתו בשל "אנתיפאדת אלאקצה" בשנת 2000. המשרד זכה בשני פסקי דין בעלי חשיבות תקדימית, שאף צוטטו בספרות המשפטית, ובהם הכיר ביהמ"ש המחוזי כי האינתיפאדה אמנם יצרה נסיבות של סיכול, ועל כן החברות זכאיות להשיב את הקרקע למדינה ולבטל את ההתקשרות עימה. ההליכים הסתיימו בהסדר פשרה בביהמ"ש העליון (ת"א 3531/01, 4205/02 בביהמ"ש המחוזי בירושלים).ייצוגם של בתי אריזה לפרחים בתביעה לחייב את רשות שדות התעופה לערוך מכרז להפעלת מסוף המטענים החקלאי בנתב"ג, לאחר שהופעל ללא מכרז בידי אגרסקו. התביעה התקבלה בביהמ"ש המחוזי וערעור אגרקסקו לביהמ"ש העליון – נדחה (ע"א 10782/03).ייצוג ועד עובדי החברה לאוטומציה של השלטון המקומי בעתירה תקדימית לבג"צ, אשר חייב את המדינה למנות דירקטורים מטעם המדינה בחברה, על מנת למנוע ניגודי עניינים הנובעים מכהונתם של נציגי השלטון המקומי בחברה (בג"צ 125/06).ייצוגם של עובדי חברת התעופה TWA בהגשת בקשה לפירוקה בישראל. ביהמ"ש המחוזי קיבל את בקשת הפירוק והורה על מינויו של שותף במשרד כמפרק החברה בישראל, יחד עם עו"ד נוסף. הליך הפירוק הניב שורה של החלטות בעלות חשיבות תקדימית בכל הנוגע לפירוקה בישראל של חברה בינלאומית, אשר במקביל מתנהל בארה"ב הליך חדלות הפרעון הכולל שלה ועל היחס בין שני הליכים אלה. הליך הפירוק הביא לגבייתם של מליוני דולרים לקופת הפירוק בישראל ולתשלום דיבידנד עדיף לעובדי החברה בישראל.

בעניינו של תיק זה ציינה כבוד השופטת בדימוס ורדה אלשיך, בראיון לאחר פרישתה, כי:
" פסקי הדין המשמעותיים שלי היו בתקופה שעסקתי בפירוקים, בכינוסים ובהקפאת הליכים, מפני שהחוק בעניין הזה לא היה רחב מספיק. למעשה, כמעט לא היה חוק בעניין, והכול היה יצירת עורכי הדין ובתי המשפט. זה איפשר לי לפתח, בתחום הזה, את הדאגה לעובדים... ובתיק TWA, חברה אמריקאית שהתנהגה בחזירות כלפי העובדים שלה בישראל, וזרקה 100 מהם לרחוב. זה קומם אותי. היום אני מייעצת להם כדי שבכל זאת יוציאו משהו מהחברות שירשו וקנו אותן בכל מיני סבבים. TWA היה גם אחד התיקים היחידים שבו התכתבתי עם שופט מעבר לים, בדלוואר ארה"ב, אבל זה לא עזר."  (ראה כתבה באתר האינטרנט של עיתון גלובס http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000955873)ייצוגם של ההסתדרות הרפואית ורופאי בית החולים "ביקור חולים" בהליך הפירוק של בית החולים ומכירת נכסיו ופעילותו לארקדי גאידמק. במסגרת זו, זכה המשרד בהליך שהבטיח כי מתוך קופת הפירוק תשולם פרמיית הביטוח הדרושה להמשך ביטוח האחריות המקצועית של רופאי בית החולים בעתיד.זכייה בערעור מנהלי בביהמ"ש העליון, אשר קבע כי אין לאפשר שימוש חורג למגורים במבנה תעשייה באיזור התעשיה של אילת וקבע אמות מידה עקרונית לגבי התמשכותם של היתרים לשימוש חורג (עע"מ 4881/08).
ספרן שרף יפה ושות'
משרד עו"ד
אבא הלל סילבר 12 רמת גן - מגדל 'ששון חוגי'
טלפון: 03-6134401 | פקס. 03-6134402
adv@zsjlaw.co.il
© כל הזכויות שמורות דף הבית      |      אודות      |      תחומי עיסוק      |      צוות המשרד      |      הישגים בולטים      |      יצירת קשר